บริการสปา

Nimman House Thai Massage Spa Menu

Menu Single (เดี่ยว) Couple (คู่)
Thai Massage With Nerve Touch
นวดจับเส้น
350 / 1 hr. 650 / 1 hr.
Thai Massage Relaxing Light
นวดไทยผ่อนคลาย
250 / 1 hr. 450 / 1 hr.
Foot Massage
นวดฝ่าเท้า
250 / 1 hr. 450 / 1 hr.
Foot Spa / Massage
สปาเท้า, นวดเท้า
450 / 1 hr. 850 / 1 hr.
Back, Head, Shoulder Massage
นวดหลัง, หัว, ไหล่
300 / 1 hr. 550 / 1 hr.
Thai With Herbal
นวดไทยประคบ
350 / 1 hr. 650 / 1 hr.
Oil Massage
นวดน้ำมัน
400 / 1 hr. 750 / 1 hr.
Hot Oil Massage
นวดน้ำมันร้อน
500 / 1 hr. 900 / 1 hr.
Milk Cream Massage
นวดครีมน้ำนม
500 / 1 hr. 900 / 1 hr.
Body Scrub, Spa Salt Or Herbal
ขัดตัวด้วยเกลือสปา หรือสมุนไพร
500 / 1 hr. 900 / 1 hr.
Scrub, Mask
ขัดตัว, มาสค์
850 / 1 hr. 1,500 / 1 hr.
Warm Stone
นวดหินร้อน
750 / 1 hr. 1,400 / 1 hr.
Thai, Thai oil
นวดไทย, น้ำมัน
500 / 1 hr. 900 / 1 hr.
Facial Massage 6 Step
นวดหน้า 6 ขั้นตอน
  • Cleansing (ล้างหน้า)
  • Scrub (ขัด)
  • Massage (นวด)
  • Packing (ดึงสิ่งสกปรก)
  • Mask (มาสค์)
  • Moisturizing (บำรุง)
400 / 1 hr. 800 / 1 hr.